Incoming Freshmen Parent Night 2021

Join our January 21 Webinars for Incoming Freshman - Class of 2025
Posted on 01/20/2021Este mensaje se repetirá en español.
Ta wiadomość powtórzy się po polsku.Incoming Freshman Parent Night

January 21, 2021

6:00 pm to 7:00 pm


Dear Parent(s)/Guardian(s) of a future Bison,


On Thursday, January 21st, the Fenton High School staff would like to invite 8th grade  students and their parents/guardians to participate in a virtual evening program about course selection, course placement, and the elective courses that are available to incoming freshmen.  

Links to Join Click on
this link to enter the English version of our webinar.
Click on this link to enter the Spanish version of our webinar.Resources

The program will consist of a video and slide deck to inform you of the many academic opportunities and options available at Fenton High School. You may review these materials at your leisure before, during, or after our presentation.  


The schedule for the evening will include:


6:00 - 6:30 Welcome Webinar Slides English   Spanish

6:30 - 7:00 Electives Fair slide deck o Spanish


Click here to review our Transitions to Fenton informational pamphlet.


Please contact the main office with any questions. 630-766-2500.

With Bison Pride and Respect,


Jovan Lazarevic

Associate Superintendent/Principal
&
Eileen Roberts
Assistant Principal & Division Leader of Counseling


 Noche entrante para padres de estudiantes de primer año
21 de enero de 2021
6:00 pm a 7:45 pm


Estimados padres / tutores de un futuro bisonte:

El jueves 21 de enero, el personal de Fenton High School quisiera invitar a los estudiantes de octavo grado y sus padres / tutores a participar en un programa nocturno virtual sobre la selección de cursos, la ubicación de cursos y los cursos electivos que están disponibles para los estudiantes de primer año que ingresan.

Enlace para unirse Haga clic en este enlace para ingresar a la versión en español de nuestro seminario web.Recursos

El programa consistirá de un video y una presentación en Google Slides para informarle de las muchas oportunidades y opciones académicas disponibles en Fenton High School. Puede revisar estos materiales a su gusto antes, durante o después de nuestra presentación.


El horario de la tarde será:

6:00 - 6:45 pm Video de bienvenida


7:15 - 7:45 pm Presentación en Google Slides de las electivas, haga clic aquí


Haga clic aquí para revisar nuestro folleto informativo Transiciones a Fenton.


Por favor, póngase en contacto con la oficina principal con cualquier pregunta, 630-766-2500.
Jovan Lazarevic Superintendente Asociado / Director 
&
Eileen Roberts
Directora Asistente/Jefa de División de Consejería

Wieczór informacyjny dla rodziców uczniów którzy w przyszłym roku szkolnym

będą uczniami pierwszej klasy szkoły średniej

Odbędzie się: 21 stycznia 2021 r

W godzinach: 18:00 do 19:45


Drodzy Rodzice / Opiekunowie przyszłego Żubra,

W czwartek, 21 stycznia, pracownicy Fenton High School pragną zaprosić uczniów ósmej klasy i ich rodziców / opiekunów do udziału w wirtualnym wieczornym spotkaniu na temat wyboru kursów, umieszczenia w kursach na odpowiednim poziomie i zajęć fakultatywnych dostępnych dla przyszłych pierwszaków. Wpisz ten link, aby uzyskać wersję angielską.

Aby uzyskać wersję hiszpańską, wprowadź ten link.

Program będzie składał się z wideo i pokazu slajdów, aby poinformować Cię o wielu akademickich możliwościach i opcjach dostępnych dla przyszłych uczniów Fenton High School.

Harmonogram wieczoru to:
18:00 - 18:45 Powitalne wideo
19:15 - 19:45 Do wyboru selekcja prezentacji i slajdów


W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem głównym pod telefonem (630) 766-2500


Z poważaniem i szacunkiem Żubra,


Jovan Lazarevic
Associate Superintendent/Principal

&

Eileen Roberts
Assistant Principal & Division Leader of Counseling

Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.